tradingpro2012

Cậu Vàng quanh 2000+/- không phải lúc để mua ?

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong 3 lần trước đây khi Chart Monthly có RSI tiến sâu vào vùng quá mua trên 80 sau đó Cậu vàng đều xảy ra nhịp điều chỉnh trên 20%. Do đó lần này chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ do vậy việc canh mua lên thời điểm này là không hợp lý.
Việc các chính phủ ồ ạt bơm tiền thì việc NĐT và các quỹ đầu tư tìm đến với Vàng như là kênh trú ẩn an toàn là hợp lý, về dài hạn Cậu Vàng hoàn toàn có thể vượt 2000 và thiết lập những đỉnh mới cao hơn trong tương lai.
Xét ở thời điểm hiện tại khi số đông tin vào trend tăng dài hạn của Cậu Vàng và từ NĐT cá nhân đến NĐT tổ chức đều canh mua vàng, các chuyên gia, các định chế tài chính lớn liên tục đưa ra các nhận định tích cực về đà tăng của Cậu vàng thì rất có thể đó là lúc gió sẽ đảo chiều.
Việc Cậu vàng tiến vào vùng quá mua mạnh RSI đạt trị số 84 trên chart monthly là rất ít xảy ra trong lịch sử. Nếu không có điều bất thường rất có thể Cậu Vàng sẽ tạo đỉnh trung hạn quanh 2000$+/- 20$ và tiếp sau đó sẽ là một nhịp điều chỉnh mạnh ( dự kiến 400$ ) do vậy thời điểm hiện tại việc chờ đợi tín hiệu đảo chiều và sell xuống sẽ hợp lý hơn cho các vị thế trung hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.