EricGoldHunter

BTCUSD from Hunter

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bài xuất bản Video ngày 25 tháng 6 mọi người ai chưa kịp Sell BTC thì vào nhé!!
- BTC H1 đang tích luỹ tam giác cân
- Thiên về Sell hơn, nên giá hiện tại chúng ta có thể vào Sell SL 21.000 target 15k- 13k
- Nếu chạm SL 21k mà lên 22k, thì báo hiệu cho giai đoạn phục hồi và hưng thịnh của BTC 120k, tôi cũng mong chờ điều đó lắm, nhưng phải về 15k trước!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.