machoa242

BTCUSD (8/2/2023): Bitcoin sẽ sớm điều chỉnh. Kiên nhẫn!

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin
Hello anh em,
Hôm nay mình làm nhận định bằng Video cho có thể nói được nhiều thứ nhé, cũng là để anh em có thể dễ xem, dễ hình dung hơn.
Mong anh em tiếp tục ủng hộ.
Video đầu nên hơi dài. Từ sau mình sẽ cố làm video ngắn gọn hơn.
------------------
Cảm ơn anh em đã xem Video Phân tích Bitcoin 8/2/2023 của Mạc Hóa.
Chúc anh em tích được nhiều tiền, vì năm 2023 là thời điểm quan trọng để thay đổi vị thế cá nhân.
***Bài viết chia sẻ góc nhìn cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.