XTBVietnam

Nhận định từ XTB - Bitcoin (24.11.2023)

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Nhìn vào biểu đồ giá Bitcoin khung M30, chúng ta thấy rằng loại tiền điện tử lớn nhất khả năng cao đang nằm trong mô hình Wyckoff ở giai đoạn phân phối. Có thể thấy giá của Bitcoin đã ba lần xảy ra sự điều chỉnh sau khi đạt ngưỡng 38.000 USD và khả năng sẽ có đợt tăng mạnh mẽ cuối cùng để tạo một bẩy giá cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, vùng quan trọng để ngăn chặn áp lực giảm có thể là mức 35.000 USD, được đánh dấu bằng mức Fibonacci thoái lui 23,6 của xu hướng tăng được thiết lập từ tháng 10 và có thể là vị trí quan trọng cho toàn bộ giai đoạn phân phối của mô hình Wyckoff. Việc giá giảm qua mức 35.000USD có thể báo hiệu cho một đợt bán tháo mạnh mẽ và kích hoạt việc thanh lý các vị thế mua. Mặt khác, việc giá vượt qua mức 38.000 USD thì giai đoạn phân phối của mô hình Wyckoff bị phá vỡ và mở đường cho giá tiến tới mức kháng cự tâm lý quan trọng 40.000 USD.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.