DatTong

BTC, Bitcoin!...

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
My view BTCUSD
D1:
- Downtrend
- Tuy nhiên:
+ Xu hướng xuống yếu dần
+ Nến Dảo chiều D1
--> Mua
H4:
Mô hình 2 đáy hình thành, giá đang test neckline !
-->Canh mua !
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
The price is strong upward, and test resistance daily.
expect, it is breakout !
Bình luận:
Move stoploss to entry !

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.