DatTong

BTC, Bitcoin!...

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
My view BTCUSD
D1:
- Downtrend
- Tuy nhiên:
+ Xu hướng xuống yếu dần
+ Nến Dảo chiều D1
--> Mua
H4:
Mô hình 2 đáy hình thành, giá đang test neckline !
-->Canh mua !
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận: The price is strong upward, and test resistance daily.
expect, it is breakout !
Bình luận: Move stoploss to entry !

Ý tưởng liên quan