DatTong

BTCUSD, Bitcoin, Xuống

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích BTCUSD 05 /07/2018
D1
H4
Nếu giá phá qua cản:

Bình luận:
Bình luận: