dinhchien

BTCUSD - Tăng

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Quy tắc 80/20 áp dụng đếm sóng đối xứng
Quy tắc sóng Elliot tính điểm chốt lời
-----------------------------------
* Daily I, II, III: Giảm. Đang từ sóng III đến IV (8615-9321)
* H4 A, B, C: Tăng. Dự đoán tăng từ sóng B lên C
* H1 1, 2, 3: Tăng. Dự đoán đang từ sóng 1 xuống sóng 2 (thường giao động sóng hồi tương đương giao động chính gần nhất cùng khung thời gian)
------------------
- Kế hoạch canh Mua (buy) ở sóng 2 lên sóng 3.
- Mục tiêu 1: sóng 3 elliot 7423.1. Mục tiêu 2: sóng 5 elliot 79061.1 (Đo theo lực tăng hiện tại)
- Cắt lỗ: dưới đáy gần nhất vài bibs
Mua ngay hoặc chờ giá tại 6135.6

* Tham khảo cách tính sóng từ các chart version English. Cảm ơn đã xem.
Bình luận:
Dời stop loss về điểm mua khi lợi nhuận hơn rủi ro (risk/reward) 1
Bình luận:
stop loss move at 6833.9

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.