dinhchien

BTCUSD - Tăng

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Quy tắc 80/20 áp dụng đếm sóng đối xứng
Quy tắc sóng Elliot tính điểm chốt lời
-----------------------------------
* Daily I, II, III: Giảm. Đang từ sóng III đến IV (8615-9321)
* H4 A, B, C: Tăng. Dự đoán tăng từ sóng B lên C
* H1 1, 2, 3: Tăng. Dự đoán đang từ sóng 1 xuống sóng 2 (thường giao động sóng hồi tương đương giao động chính gần nhất cùng khung thời gian)
------------------
- Kế hoạch canh Mua (buy) ở sóng 2 lên sóng 3.
- Mục tiêu 1: sóng 3 elliot 7423.1. Mục tiêu 2: sóng 5 elliot 79061.1 (Đo theo lực tăng hiện tại)
- Cắt lỗ: dưới đáy gần nhất vài bibs
Mua ngay hoặc chờ giá tại 6135.6

* Tham khảo cách tính sóng từ các chart version English. Cảm ơn đã xem.
Bình luận: Dời stop loss về điểm mua khi lợi nhuận hơn rủi ro (risk/reward) 1
Bình luận: stop loss move at 6833.9

Bình luận