ArthurZeta

BTC về 10k ?!

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Thị trường đang quá tập trung là FED Funds Rate sẽ được công bố vào rạng sáng thứ 5 (giờ VN).
Mà quên đi một số liệu quan trọng là GDP ước lượng Q2 của Hoa Kỳ. Đang được dự đoán là tăng trưởng dương. Nhưng cũng như Q1 dự báo là +1.1% nhưng thực tế là -1.4%. Nếu Q2 âm thì chính thức Hoa Kỳ đã bước vào suy thoái theo định nghĩa của kinh tế học. Thêm nữa các dấu hiệu như PMI đã dưới mức 50, cũng là một chỉ dấu cho việc suy thoái.
Theo cá nhân mình sẽ là một con số âm nhẹ, nhưng cũng đủ để truyền thông bơm thổi vấn đề suy thoái. Và stock, crypto sẽ thực sự tiếp tục dò đáy. Còn nếu tin ra là tốt tăng trưởng dương thì thị trường stock, crypto sẽ risk-on.

Nên chiến lược lúc này, không nên LONG Crypto.

Mọi người xem đây như một sự tham khảo hãy phân tích cho giao dịch của mình.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.