Wendy01

Phân tích BTC khung H4 ngày 13/07/2022 Trend giảm

Wendy01 Premium Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích theo BB trên khung H4:
1. Đường band giữa của BB đang dốc xuống rất mạnh
2. 2 band trên và band dưới mở rộng
3. Giá đang thúc band gưới

Phân tích nến HA khung H4:
1. Toàn bộ nến gần đây là giảm màu đỏ
2. Thân nến to dài, đó là nến củng cố xu hướng

Hành động: Chờ nến HA hình thành nến đảo chiều và giá tiến đến gần band giữa của BB.
Bình luận: Phân tích theo BB:
1. Giá đã chạm band giữa của BB
2. Band giữa vẫn đang dốc xuống
=> chờ band giữa đi ngang tích lũy

Phân tích theo nến HA:
1. Đã hình thành bộ 3 nến: dấu hiệu đảo chiều, xác nhận đảo chiều và củng cố đảo chiều h4
2. Tuy nhiên chưa vào lệnh vì chỉ báo BB chưa thỏa mãn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.