TradinV85

BTC - Báo động khả năng Down trend khi Áp lực giảm giá mạnh

Giá xuống
TradinV85 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
1. Động lực tăng yếu ở khung Daily với các nến D có thân ngắn và rút chân thể hiện áp lực mua/bán giằng co trong những ngày trước khi lực giảm thể hiện ưu thế với các nến D giảm hai ngày qua.
Đường trung bình giá 20 ngày chuyển sang đi ngang thể hiện lực tăng yếu đi và khả năng đổi chiều xu hướng theo khung D.

2. Áp lực giảm giá thể hiện hiện tại là mạnh hơn và khả năng giảm là khá cao.

3. Trader nên quy về tiền mặt (USD) và theo dõi sự xác nhận của thị trường.
Xu hướng giảm: thận trọng sự xác nhận nếu giá tạo đỉnh sau thấp hơn và đáy sau thấp hơn ở khung D. Vùng giá quanh đường sma20 là vùng giá cần lưu ý khi khả năng giá giảm từ vùng này.
Nếu giá vượt qua đỉnh các ngày trước , giá cần sự hỗ trợ tăng test lại từ vùng giá trung bình 20 ngày trên trước khi thực sự tăng mạnh.

-----> Nắm giữ USD và chờ đợi sự xác nhận của thị trường. Khả năng giảm giá là chiếm ưu thế và cá nhân nghiêng về kịch bản này.
Bình luận:

Giá có nhịp tăng và test lại vùng hỗ trợ, giá hiện tại được hỗ trợ tăng theo D, tuy nhiên lực tăng là không quá mạnh hiện tại, trader nên tối ưu điểm mua tại vùng hỗ trợ và giữ Tp theo xu hướng.
Bình luận:

Hỗ trợ tăng theo D ở vùng sma20 và trendline (hình) sau khi giá test về xác nhận tăng ở khung H4 .
Thận trọng SL nếu giá giảm qua trendline.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.