Bit_Man

Tầm nhìn BTC từ tháng 3/2018 đến hết tháng 12/2018

Bit_Man Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tầm nhìn BTC trong cả năm 2018
Tháng 3-4 : Sideway trong vùng 7000 - 10000
Tháng 5 - 6: Pump mạnh lên vùng 12000 - 13000
Cuối tháng 6: Giảm điều chỉnh nhẹ nhưng không phá được 10.000
Tháng 7 - 8- 9: Tăng giá lên vùng 16000 - 18000
Cuối năm: Giảm nhẹ về vùng 12000
Đến cuối năm lôi lại đồ thị này xem chuẩn xác được bao nhiêu % nhé anh em. Tôi dự đoán thứ tháng 3/2018, up đồ thị lên tradingview là không thể sửa chữa được đâu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tháng 4 với đỉnh cao nhất là 9767 -> Vẫn nằm trong vùng sideway

Tiếp tục đợi mục tiêu tháng 5 và tháng 6
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.