Bit_Man

Tầm nhìn BTC từ tháng 3/2018 đến hết tháng 12/2018

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tầm nhìn BTC trong cả năm 2018
Tháng 3-4 : Sideway trong vùng 7000 - 10000
Tháng 5 - 6: Pump mạnh lên vùng 12000 - 13000
Cuối tháng 6: Giảm điều chỉnh nhẹ nhưng không phá được 10.000
Tháng 7 - 8- 9: Tăng giá lên vùng 16000 - 18000
Cuối năm: Giảm nhẹ về vùng 12000
Đến cuối năm lôi lại đồ thị này xem chuẩn xác được bao nhiêu % nhé anh em. Tôi dự đoán thứ tháng 3/2018, up đồ thị lên tradingview là không thể sửa chữa được đâu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Tháng 4 với đỉnh cao nhất là 9767 -> Vẫn nằm trong vùng sideway

Tiếp tục đợi mục tiêu tháng 5 và tháng 6