XTBVietnam

Ý tưởng giao dịch - Bitcoin

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Sự kiện:

Bitcoin đã phản ứng với vùng hỗ trợ quan trọng.
Xu hướng dài hạn của Bitcoin vẫn là xu hướng tăng.

Khuyến nghị: 

Trade: Mở vị thế mua trên Bitcoin với giá thị trường

Target: 69000, 71200

Stop: 64550

Ý tưởng:

Bitcoin đã điều chỉnh mạnh trong hai ngày qua và đã giảm xuống đến vùng hỗ trợ quan trọng trong phiên hôm nay, được đánh dấu bởi cạnh dưới của hình chữ nhật với tỷ lệ 1:1, đồng thời cũng là mức Fibonacci thoái lui 50.0% của xu tăng bắt đầu từ ngày 20 tháng 3. Theo chiến lược Overbalance, nếu giá vẫn duy trì trên mức hỗ trợ này, thì xu hướng tăng của Bitcoin vẫn tiếp tục diễn ra. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị mở vị thế mua trên Bitcoin với giá thị trường và đặt hai mục tiêu lợi nhuận: 69.000 và 71.200, đồng thời đặt lệnh dừng lỗ tại 64.550 để quản lý rủi ro.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.