Trongvinh-FA25

BTC/USD - Mô hình nêm tăng dự báo một tuần khó khăn

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Phân tích kỹ thuật thị trường - Technical Analysis
Phân tích biểu đồ Daily - D1
Xu hướng chủ đạo trong khung D1 vẫn duy trì xu hướng giảm giá. Kháng cự ngắn hạn của BTC là đường EMA52-D1 ~ 24,000, trước đó BTC phá vỡ thất bại - False Break vùng kháng cự này và giá đã giảm trở lại, hiện tại giá đang hồi phục kiểm định lại vùng kháng cự 24,000$-25,000$.
Quan sát cấu trúc chuyển động của giá chúng ta thấy BTC đã có 25 phiên giao dịch mà chưa tạo ra sự tăng trưởng của giá, về cấu trúc đang hình thành mô hình nêm tăng giá, trong đó các đỉnh và đáy cao dần nhưng đang thu hẹp lại khoảng cách giá. Điều này tiếp tục cho thấy tuy giá vẫn duy trì sự tích cực nhưng đã có những sự suy yếu rõ ràng của đà tăng giá và động lượng của đà tăng giá dường như đang gợi ý dấu hiệu hụt hơi của phe bò.

Phân tích hành vi giá - Price Behavior
Quan sát hành vi giá ngắn hạn, chúng ta cũng thấy đà tăng giá từ hỗ trợ EMA200-H4 đến vùng 25,000$ xuất hiện mô hình nêm tăng giá cho thấy dấu hiệu của sự suy yếu của giá khi các đỉnh và đáy thu hẹp dần khoảng cách, nhịp tăng giá vừa qua có thể là ''Bull Trap''.

Kết luận
Xu hướng giảm của thị trường trong khung D1 vẫn là xu hướng chủ đạo, BTC tiếp tục kiểm định vùng kháng cự ngắn hạn 24,000$-25,000$. Xét theo cấu trúc giá BTC đang tạo ra mô hình nêm tăng cho dấu hiệu suy yếu của đà tăng giá hiện tại, nếu mô hình nêm xác định phá vỡ xuống cạnh dưới của mô hình nêm đó là một gợi ý rất xấu cho thị trường.

Theo dữ liệu on-chain chúng ta thấy các retail đã giao dịch trở lại và tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tích cực trở lại, nhưng các vị thế đòn bẩy dường như đang gặp khó khăn trong mô hình nêm giá của BTC, các thợ đào đang giảm lượng lưu trữ của mình, điều này có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh của giá trong thời gian ngắn hạn để củng cố thêm cấu trúc của BTC. Do vậy, vùng giá hiện tại không phải là vùng giá hấp dẫn để giao dịch cho vị thế mua mới, vị thế bán chưa có dấu hiệu xác nhận sự đảo chiều của giá. Chúng ta tiếp tục quan sát thị trường và chờ đợi một cơ hội rõ ràng hơn và đem lại hiệu quả tốt.

Miễn trừ trách nhiệm: Nhận định thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải và không được xem là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư/mua bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.