NguyenNhatHoan_Crypto

BITCOIN - VÙNG HỖ TRỢ TỐT ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Hiện tại H4 đã về vùng hỗ trợ khá là mạnh
Lực của khung H4 cũng đang dần cho sự yếu đi.

Ở các khung nhỏ hơn là M15 đến H1, cho thấy lực xả giảm dần, anh em cân nhắc đợi tín hiệu đảo chiều mình mua vào nhé.
Bên cạnh đó ở khung H1 giá đã chạm Fibo quy hồi.
Nếu Buy ở đoạn này, Mục tiêu trước mắt giá đi lên vùng 41.3

Anh em giao dịch ở đoạn này Stoploss tuyệt đối.

Chúc anh em nhận được nhận định và giao dịch tốt nhé.
Mình sẽ post nhận định mỗi ngày để anh em giao dịch tốt hơn.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.