NguyenNhatHoan_Crypto

BITCOIN - Một Kịch Bản Cho Vài Ngày Tới

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hello Anh em, như phân tích hôm qua, BTC chạm 46k và có nhịp giảm mạnh.
Hôm nay chúng ta tiếp tục mổ sẻ phân tích, lên kế hoạch cho vài ngày tới nhé.

Hiện tại BTC đang giảm mạnh về vùng 44 và tiệm cận vùng 43.
Tại vùng 43.5 và 43.1 là 2 vùng hỗ trợ cứng của khung H4 được đo bằng Fibonanci.
Lực của M15-H1-H4 cũng đã cho sự giảm dần lực xả, cần hồi phục rồi mới tiếp tục xu thế được.
Khung 1D cho lực giảm mạnh.

Nên tại vùng hỗ trợ này, dự đoán giá sẽ hồi lên 1 lần nữa tại vùng 46k , Tại đây xảy ra mô hình Vai - Đầu - Vai như trên hình vẽ.
Sau đó tiếp tục về tiệm cận vùng 41k theo Lực của khung 1D.

Chúng ta có thể đợi Long ở vùng 43.1 khi có tín hiệu đảo chiều. Và Short tại vùng giá 46k khi có tín hiệu.
Ở đây chỉ là 1 kế hoạch và 1 Plan cho tuần này. Kê hoạch mỗi ngày mình sẽ post sau khi đi hết kế hoạch ngày hôm trước.

Chúc anh em thuận lợi trong giao dịch. Đây là nhận định anh em có thể tham khảo.
Không phải lời khuyên đầu tư.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.