EasyTradingOnline

Bitcoin tiến sát vùng kháng cự

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Sau tin tức Bitcoin ETF thì BTC liên tục giảm giá, chạm mức 38500 trong những tuần vừa qua. Dù đang được hỗ trợ bởi SMA 100 trên khung ngày, nhưng trên 4H, thì cấu trúc vẫn cho thấy sự giảm giá trong tương lai của BTC

Khuyến nghị giao dịch : Bán BTCUSD'
SELL Limit: 43000 SL : 44200 TP: 35000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.