EasyTradingOnline

BTCUSD | Hiệu ứng Sell in May?

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Phân tích cơ bản
Công ty tư vấn và đầu tư Nhật Bản Metaplanet đã sử dụng bitcoin làm tài sản dự trữ để phòng ngừa gánh nặng nợ nần của đất nước và sự biến động của đồng Yên

Phân tích Kỹ Thuật
BTC giao dịch dưới SMA200 trên biểu đồ 4H, cho thấy xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục.

Trên biểu đồ ngày, giá tiếp tục dịch chuyển trong kênh giá giảm. Vùng giá 50.000 tiếp tục cần được theo dõi cho xu hướng tăng dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.