NEWWORLDGROUP

nhịp đập thị trường bitcoin 20.8.2021

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
đã điều chỉnh thành công ở vùng giá 48x
vã hộ trợ thành công ở vùng giá 44x
chốt 2/3 vị thế sell trung hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.