FX-Sniper99

Phân tích BTCUSD 8/11/2021

Giá lên
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Trước hết chúc mừng các bạn vào tuần trước đã TP.

- Hiện nay giá đang điều chỉnh giảm trở lại sau khi đến vùng mục tiêu. Có thể cân nhắc Mua tiếp diễn khi giá điều chỉnh tốt về quanh vùng 64000, SL 61500, TP 70000.

Lời cuối: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.