AmberForexGold

Phân tích xu hướng BTC ngắn hạn

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kể từ khi đạt đỉnh trên mức 60k đô, giá liên tục giảm mạnh, thử thách đối với BTC hiện tại là vùng hỗ trợ 40 ngàn, đà trượt giảm có thể xảy ra mạnh và bất ngờ khi đánh mất mốc kể trên, thậm chí về lại vùng 30 ngàn đô.
Trong trường hợp này các chiến lược sell stop có thể cân nhắc giao dịch, hiện đà giảm tương đối mạnh nên khuyến nghị chưa nên buy vội lúc này.