NangSaigon8568

BTC/USDT: D1 khả năng hình thành 2 đáy

NangSaigon8568 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Hiện tại đà tăng của btc sau cú pump 1k5 đã cạn dần và gần như không thể vượt được bb giữa tại thời điểm hiện tại nên khả năng cao sẽ có lần test lại hỗ trợ dưới tại khu vực 9k-9k4 (sát bb dưới và trend hỗ trợ nến ngày + ma78). Nếu ở đây xuất hiện lực hồi lớn sẽ hình thành mẫu hình 2 đáy và bật tăng lên kháng cự 11800-12000
Giao dịch đang hoạt động:
94xx hồi tương đối mạnh
Giao dịch đang hoạt động:
sau khi test vùng 90-94 nhiều lần giá đang tiến sát đến vùng kháng cự đầu tiên 10600. breakout khu vực này sẽ hướng thẳng đến tagets 11200
Giao dịch đang hoạt động:
Đã đến kháng cự 11800. Cần theo dõi xu hướng tiếp theo
Bình luận:
Lợi nhuận 25% trong 2 tuần cho những ai vào kèo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.