NangSaigon8568

BTC/USDT: hoàn thành mô hình cờ tăng trên nến ngày tagets 15xxx

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau nhiều ngày test lại vùng hỗ trợ 9000-9400 BTC đã tăng trở lại và breakout + retest xong mô hình cờ tăng tiếp diễn trên nến ngày, hướng thẳng đến những tagets cao hơn 12500-13100-14000-15200
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.