KhiemNI

BTCUSD : Down to 40k and up 64k

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phe bán sẽ tấn công đường 200MA ít nhất 1 lần nữa để xác định vùng người mua có hỗ trợ mạnh hay không
Nếu phe mua phòng thủ mạnh ở ngưỡng 40k thì Phe bán sẽ tạm thời dừng lại và phe mua sẽ chiếm ưu thế.
Phe đẩy giá thành công thì mục tiêu sẽ là 64k cho đến hết năm nay