Dat_FOMO

Cẩn thận với Hoàng Thượng

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
rõ ràng là phe mua đang yếu ớt và phe bán đang rất hung hãn
SL 55787
TP 2 điểm trên bản đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.