KiemcomCapital

BTC vẫn tăng tiếp theo đúng phân tích

Giá lên
KiemcomCapital Premium Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích trước đo btc sẽ có sóng hồi lên vùng 90. Chúng ta chờ điều chỉnh về vùng màu đỏ để tiếp tục mua lên
Bình luận:
Hôm nay giá đã có dấu hiệu đi đúng hướng như phân tích .

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.