KiemcomCapital

Về tôi Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính . Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
76 % forex 8 % tiền điện tử 16 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPUSD 27% | 10 GBPCHF 24% | 9 EURUSD 14% | 5 XAUUSD 8% | 3
Hiển thị thêm Ý tưởng 123
0
0
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
43
24
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
43253
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
122784
0
831
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2769
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14761
1624
9752
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
1088
151
644
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1676
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4387
249
2850
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2593
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
324317
53
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
39624
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư