HuynhSang-Forex

Nhịp điều chỉnh Giảm có thể xảy ra đối với BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Một điều đơn giản sắp xảy ra trên biểu đồ cho chúng ta thấy được việc Bitcoin đang sắp có một nhịp điều chỉnh Giảm về vùng 30-31k.
Trước đó BTC đã hình thành Trendline Tăng (Trendline A) đã bị phá vỡ và hiện tại đang hình thành những đỉnh thấp hơn . Chứng tỏ xu hướng Giảm đang được củng cố trong thời gian sắp tới.
Xu hướng Giảm chính thức xác nhận khi giá phá vỡ qua vùng 33k600. Khi đó chúng ta sẽ SELL và stoploss trên vùng 33k500 nhé.
Cần chờ đợi một lực phá vỡ rõ ràng qua vùng giá 33k600 nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.