HuynhSang-Forex

Nhịp điều chỉnh Giảm có thể xảy ra đối với BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Một điều đơn giản sắp xảy ra trên biểu đồ cho chúng ta thấy được việc Bitcoin đang sắp có một nhịp điều chỉnh Giảm về vùng 30-31k.
Trước đó BTC đã hình thành Trendline Tăng (Trendline A) đã bị phá vỡ và hiện tại đang hình thành những đỉnh thấp hơn . Chứng tỏ xu hướng Giảm đang được củng cố trong thời gian sắp tới.
Xu hướng Giảm chính thức xác nhận khi giá phá vỡ qua vùng 33k600. Khi đó chúng ta sẽ SELL và stoploss trên vùng 33k500 nhé.
Cần chờ đợi một lực phá vỡ rõ ràng qua vùng giá 33k600 nhé.