dinhchien

BTCUSD - Day trade theo kênh giá Keltner & ADX 12/9

Giá xuống
OANDA:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
* Rủi ro 3% / giao dịch.
* Dữ liệu mặc định toàn bộ quá khứ tài khoản Premium.
* Hoa hồng = 0.07%/contrast.
* Trượt giá = 2 ticks.
--------
1. Đường giữa Keltner Channel là 20.
2. ▲ Xu hướng tăng được xác nhận khi giá đóng cửa vượt lên đường Upper 2 kênh Keltner .
3. ▼ Xu hướng giảm được xác nhận khi giá đóng cửa cắm xuống đường Lower 2 kênh Kelter.
4. Vào lệnh nếu đường trung bình ADX vượt lên 45 đồng thời đường ADX trung bình (Khung H1) > (cao hơn) đường ADX chậm (H4)
5. Dừng lỗ = Giá vào lệnh +- (ATR(20)*2 ) * 1.624
-------

Bình luận