dinhchien

Cách giao dịch BTCUSD chỉ 1% rủi ro thắng hơn 45.000%/~4 năm

OANDA:BTCUSD   Bitcoin
* Rủi ro 1% / giao dịch.
* Dữ liệu mặc định toàn bộ quá khứ tài khoản Premium.
* Hoa hồng = 0.07%/contrast.
* Trượt giá = 2 ticks.
--------
1. Đường giữa Keltner Channel là 20.
2. ▲ Xu hướng tăng được xác nhận khi giá đóng cửa vượt lên đường Upper 2 kênh Keltner.
3. ▼ Xu hướng giảm được xác nhận khi giá đóng cửa cắm xuống đường Lower 2 kênh Kelter.
4. Vào lệnh nếu đường trung bình ADX vượt lên 45 đồng thời đường ADX trung bình (Khung H1) > (cao hơn) đường ADX chậm (H4)
5. Dừng lỗ = ( Giá vào lệnh +- ATR(20)*2 ) * 1.624
-------
Cảm ơn đã xem.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.