startryu

BTC - Chuyện gì đang xảy ra - khung W

Giá xuống
CURRENCYCOM:BTCUSD   Bitcoin
BTC hiện tại đã giảm rất nhiều, và gần như tất cả dự đoán Buy đều khiến trader thua lỗ , hoặc gần như là âm TK rất nhiều

trong ngắn hạn khung D , giá đang Sideway và cũng như tất cả lần sideway trước, nó đều giảm sau đó chứ ko tăng

vậy đâu mới là vùng Buy uy tín của trung và dài hạn

Vùng 28k chúng là Key level của khung D
chúng ta sẽ buy tại đây.
tuy nhiên như 1 lẽ thường thấy của cá mập Bitcoin,
các trader sẽ được cho phép mua trước
sau đó cá mập sẽ tạo False break để gat hết Stoploss rồi mới thật sự tăng

tôi đợi mua tại 25k-26k và
SL : 24k
và TP 1 về 82k
TP 2 về 110k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.