startryu

Về tôi Trader Amateur Phương pháp phân tích của tôi rất hạn hẹp, tôi chỉ nhìn nến và đi theo Trend tăng giảm Tuy nhiên tôi chú trọng quản trị rủi ro, và từng nhận định của tôi không quan trọng bằng cách tôi quản lý rủi ro trong từng tình huống
Đã tham gia saigon
Phân bổ Thị trường
32 % forex 18 % cổ phiếu 9 % tiền điện tử 41 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
CAPITALCOM:GOLD 18% | 4 FLC 9% | 2 AUDUSD 9% | 2 CURRENCYCOM:GOLD 9% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
Lần xem cuối Vietnam
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
4
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư