startryu

Về tôi Trader Amateur Phương pháp phân tích của tôi rất hạn hẹp, tôi chỉ nhìn nến và đi theo Trend tăng giảm Tuy nhiên tôi chú trọng quản trị rủi ro, và từng nhận định của tôi không quan trọng bằng cách tôi quản lý rủi ro trong từng tình huống
Đã tham gia
Ý tưởng không quan trọng, Kỹ năng quản lý rủi ro mới quan trọng
Phân bổ Thị trường
29 % forex 18 % tiền điện tử 14 % cổ phiếu 39 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
CAPITALCOM:GOLD 18% | 5 BTCUSD 11% | 3 CURRENCYCOM:GOLD 7% | 2 VN30 7% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
4
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
875
51
11
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư