huynhchau1106

BTCUSD Vai đầu vai thuận, Sell ngắn hạn, chart H4

Giá lên
huynhchau1106 Cập nhật   
FX:BTCUSD   Bitcoin
1. Vào lệnh thử nghiệm với số lot bé vì mô hình vai đầu vai này chưa được đẹp lắm (nhưng cứ thử hihi)
2. Đã break neckline + retest
3. Điểm cắt lỗ ở trên vai phải
4. Điểm chốt lời bằng khoảng cách tính từ đỉnh đầu đến neckline
Giao dịch đang hoạt động:
Dời Stop loss về điểm hoà vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.