Leadership

Short: Mục tiêu 9500$

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
13.000$ trở thành mức cản lớn, BTC đập xuống vào site way ở vùng giá 9000-13000$.

Cân nhắc short với SL 13.000$