A_Luan26

Bitcoin lại manh nha nổ lên

Giá lên
FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau 24 nến tích lũy trên khung H4 kết hợp Insidebar khổng lồ , Bitcoin xuất hiện hành vi phá lên sát 41k , chờ kéo nhẹ xuống 1/3 thanh nến Bullish Marubozu thì có thể mua nhẹ lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.