David_Dodan

BTC về vùng $750, nghe thật vui nhỉ?

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
BTC có thể giảm theo 5 sóng giảm và về vùng đầu tiền 1k8-2k1, nhưng cũng không có gì bất ngờ nếu nó giảm về vùng thấp hơn $1k trên hình. Một nguyên tắc rất đơn giản, bong bóng bắt đầu từ đâu thì sẽ đi về đó. Nhưng chúng ta sẽ cân nhắc tiếp khi giá tiệm cận vùng 2k.
Good Luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.