blackbean_am

BTC về vùng $750, nghe thật vui nhỉ?

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có thể giảm theo 5 sóng giảm và về vùng đầu tiền 1k8-2k1, nhưng cũng không có gì bất ngờ nếu nó giảm về vùng thấp hơn $1k trên hình. Một nguyên tắc rất đơn giản, bong bóng bắt đầu từ đâu thì sẽ đi về đó. Nhưng chúng ta sẽ cân nhắc tiếp khi giá tiệm cận vùng 2k.
Good Luck!

Bình luận