David_Dodan

Lend_Coin pump cao nhất bạn có thể biết! Theo giá Btc x40

BINANCE:LENDBTC   None
Altcoin/BTC nhiều khả năng đã về đáy. Lend đang ở sóng 2 trên chu kỳ tăng trưởng mới của mình. Mua theo giá này bạn có thể x40 tài khoản theo btc, Btc x10 => lãi kép X400 lần, bỏ $1k có $400k, x400 không phải là điều không tưởng ở thế giới Coin, quan trọng lúc pump bạn có rút tiền về được không thôi. Lend không phải là Altcoin tiêu biểu nhất nhưng khá nhiều altcoin khác đi giống như lend. Khi người ta nói qua nhiều về Eth, Xrp, Ada, Eos,... bạn hoàn toàn có thể tham khảo một Altcoin khác ít người biết đến.
Giữ lệnh trong 18 tháng:
Buy: 14x santoshi.
TakeProfit: 560x Santohsi
SL: Không


Good Luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.