tradafx

Đợi retest và xuất hiện cơ hội bán với BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm được xác nhận.
Giá đã phá vỡ Key Level 58000.
Đợi retest và các mẫu hình tiếp diễn giảm giá xuất hiện thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 50000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.