tradafx

Đợi giá hồi retest và cơ hội mua với BTC

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng.
Giá tiếp tục tăng mạnh phá vỡ ngưỡng kháng cự 64000 và xu hướng giảm trước đó trong vùng Sideway lớn.
Đợi giá hồi về xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn tại vùng giá 62500 và các mẫu hình tăng xuất hiện thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 67000 và 69000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.