TTf0rex

Kế hoạch tiếp theo cho BTC

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
GIá đang chạy theo kênh giá màu vàng,lực mua đã yếu ,cá mập đang cố đẩy giá lên giá cao hơn để bán.nên tạo ra những cây nến tăng ảo để người fomo đu theo và dính bẫy,cụ thể là vùng khoanh màu xanh.mọi người có thể căn bán ở vùng kẻ đỏ 38000usd TP xuống 25k-28k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.