F186

BTC khả năng sẽ về 30.000

Giá xuống
EASYMARKETS:BTCUSD   Bitcoin
Hiện tại áp lực tiêu cực vẫn tiếp tục đè nặng lên tiền ảo. Trong đó đồng tiền bitcoin là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Vậy trong khoảng 1 tháng tới bitcoin, đồng tiền ảo có vốn hóa lớn nhất sẽ tiếp tục tiêu cực tìm về vùng giá loanh quanh mức 30.000 USD.

----F186 & Trading Plus----
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.