Leadership

Bitcoin: Diễn biến tiếp theo của mùa đông Crypto

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trong vòng 1,2 tháng tới là kì nghỉ lễ của cả thế giới, các quỹ có xu hướng chốt lời danh mục nên giá sẽ không có nhiều biến động cho đến khi bắt đầu vào tháng 3.

Giai đoạn này là giai đoạn tích luỹ để đi vào chu kỳ tăng mới. Mình rất kì vọng BTC sẽ đạt 100K trong năm 2022 nhưng trong ngắn hạn BTC sẽ side trong khoảng giá 50-60K$