yeus777

BTC sẽ về test vùng 52k-48k trong khoảng 14/11 - 21/11 2021

Giá xuống
yeus777 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như các bạn đã thấy, tôi đã rất rảnh háng và nối tất các trendline trong lịch sử lại với nhau, và phát hiện ra rằng ở những điểm giao của nhiều đoạn trendline sẽ có xác suất cao giá chạm vùng đó.
và hiện tại vùng gần nhất hội tụ nhiều điểm giao là 52-48k vào giai đoạn 14/11 - 21/11/2021 ( tuần thứ 3 của tháng 11/2021)
Đây sẽ là điểm mua lý tưởng nhất cho chu kỳ tăng trưởng lên 100k
Bình luận: Theo tôi dự đoán thì sẽ là ngày 19/11/2021
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.