mmfxtrading

Bitcoin hình thành cây nến Hammer trong ngày giao dịch 18.3.2018

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi có một phiên đóng cửa dưới vùng giá 8000, Bitcoin sau đó đã tạo thành cây nến Hammer , đóng cửa lại phía trên vùng key level ở mức 8000 trong ngày giao dịch hôm qua. Cây nến Hammer có thể được coi như tín hiệu khá lạc quan thể hiện bên mua đang nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên với một cái nhìn rộng hơn, trên khung ngày, EMA8 vẫn đóng vai trò là một vùng cản động, cây nến ngày hôm qua vẫn chưa được xem là một chỉ báo chắc chắn cho việc Bitcoin đã gặp được đáy mới và sẵn sàng tiến lên trên. Hiện tại chúng ta vẫn đang giao dịch dưới cả 3 đường MA. Hãy cùng chờ đợi xem cây nến ngày hôm nay xem liệu Bitcoin có thể đóng cửa trở lại trên 2 đường EMA hay không

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.