minhmango

Bitcoin sẽ rơi xuống 6000 trong tuần sau ?

Giá xuống
minhmango Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Trên khung tuần, hiện tại đã là tuần điều chỉnh thứ 14 liên tiếp của Bitcoin. Chúng ta đang giao dịch quanh vùng hỗ trợ 8000. Price action cho thấy khả năng cao BTC có thể test về vùng giá 6000 - đồng thời là đường MA50
Trên khung ngày, liên tiếp là những đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Trendline vẫn đóng vai trò là vùng cản khá mạnh. Hiện tại chúng ta đang giao dịch ở dưới mức giá 8000 và nếu cây nến ngày hôm nay đóng cửa duưới 8000, không ngoại trừ khả năng 6000 sẽ được gặp trong thời gian sắp tới
#minhmeo
Bình luận:
BTC đã break trendline trên H4, cây nến vừa tạo lại là một cây doji, khả năng cao đây lại là dấu hiệu cho một đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn
Bình luận:
Đã phá downtrend

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.