Forex9999

BUY BITCOIN NGAY VÀ LUÔN [ Buy BTC 8000; TP 8700 ; SL 7500]

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Bit coin cản cứng ở 8000
- Có thể về vùng Fibo quanh 8700 ( h1)
- Các tin xấu bitcoin đã ra hết và lực xuống đã chững và giảm
- Cuôi tuần các nhà đầu tư có tâm lý bắt đáy
- Thanks !!!!!!
Giao dịch đang hoạt động: Buy luôn gia hiện tại 8100