JasonNguyen28

Phân tích BTC ngắn hạn .

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sau một đợt sập sâu đã có giao đoạn sideway . Hiện tại đang tạo đỉnh và một vùng kháng cự yếu .

Qúy nhà đầu tư có thể bán xuống vùng 46-47k . Stoploss 150pip .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.