JasonNguyen28

Phân tích BTC ngắn hạn .

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sau một đợt sập sâu đã có giao đoạn sideway . Hiện tại đang tạo đỉnh và một vùng kháng cự yếu .

Qúy nhà đầu tư có thể bán xuống vùng 46-47k . Stoploss 150pip .