Bit_Man

BTC đã vào vùng đáy, mua được rồi . Mua giá 7000 -> 7500

Giá lên
Bit_Man Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ai có margin bên BITMEX thì chuẩn bị đánh Margin x25 lần nhé
Ai chơi bên Bitfinex thì có thể chọn mua BTG -1.04% , ETC, ETH để lên cho nhanh. Ngày 17/3 lại chuyển về ôm BTC -3.39% nhé
Mạnh dạn mua đi, đây là đáy rồi
Bình luận:
Có lẽ sắp tạo thành Vai - Đầu - Vai ngược :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.