daututhongminh1

Bitcoin đang trong quá trình điều chỉnh.

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD đang trong quá trình điều chỉnh mức điều chình đang seway. để có động lực tăng trưởng mạnh theo mình nghĩ BTC có 2 mốc giá sẽ điều chỉnh về
Trong khung H1 BTC điều trỉnh về FIbo 0.618 ( 52700) rồi bật lên 70k. trong khung D thì BTC đang test qua vùng fibo0.5 (54400). và đang hướng về mốc fibo 0.618 ( 50900) rồi mới bật tăng theo đúng trenld tăng
tổng kết ở hai khung giờ H1, D1 chúng ta có thể
Buy1 BTCUSD 52700 SL 50000
TP 59000 - 74000
Buy2 BTCUSD 50900 SL 50000
Tp 68000-74000


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.