daututhongminh1

Bitcoin đang trong quá trình điều chỉnh.

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD đang trong quá trình điều chỉnh mức điều chình đang seway. để có động lực tăng trưởng mạnh theo mình nghĩ BTC có 2 mốc giá sẽ điều chỉnh về
Trong khung H1 BTC điều trỉnh về FIbo 0.618 ( 52700) rồi bật lên 70k. trong khung D thì BTC đang test qua vùng fibo0.5 (54400). và đang hướng về mốc fibo 0.618 ( 50900) rồi mới bật tăng theo đúng trenld tăng
tổng kết ở hai khung giờ H1, D1 chúng ta có thể
Buy1 BTCUSD 52700 SL 50000
TP 59000 - 74000
Buy2 BTCUSD 50900 SL 50000
Tp 68000-74000