Dat_FOMO

Thời gian tích lũy, chúng ta sẽ chạy theo bò, hay đi theo Gấu

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Sau 8 tháng kể từ tháng 2 đầu năm 2021.
Anh Chị Em múc đỉnh đã về bờ, đội SELL đỉnh "ngâm cần" số tháng cũng tương đương.
Vậy! Ma kít cho chúng ta biểu đồ thì:

📊Mua ở đâu? để tối ưu hóa lợi nhuận?

Tỷ lệ thắng📈 thua 📉như thế nào?

Chúng ta cùng thảo luận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.