Dat_FOMO

Thời gian tích lũy, chúng ta sẽ chạy theo bò, hay đi theo Gấu

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau 8 tháng kể từ tháng 2 đầu năm 2021.
Anh Chị Em múc đỉnh đã về bờ, đội SELL đỉnh "ngâm cần" số tháng cũng tương đương.
Vậy! Ma kít cho chúng ta biểu đồ thì:

📊Mua ở đâu? để tối ưu hóa lợi nhuận?

Tỷ lệ thắng📈 thua 📉như thế nào?

Chúng ta cùng thảo luận.