tatcachiladautu

BTC Phải Chăng Đàn Gấu Đã Tạm Rút

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhìn theo sóng Elliott tôi đang thấy BTC còn cửa lên.
Tín hiệu đánh lên đang được cổ vũ bằng Phân Kỳ Ẩn.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.